Екип Спектро Естетик: Д-р Емил Тодоров Бърдаров

Екип Спектро Естетик: Д-р Емил Тодоров Бърдаров

Д-р Емил Тодоров Бърдаров е клиничен ординатор. Завършва медицина през 1992 година. В София. Придобива специалност през 1997 година. Автор или съавтор e на 12 публикации. Участник в 21 национални и международни Конгреса.