Kожни образувания. Болезнено ли е?

Kожни образувания. Болезнено ли е?

Болезнено ли е?