Вела Смуут Инфрачервена светлина и радиовълни загряват тъканта до 15 мм. в дълбочина

Вела Смуут Инфрачервена светлина и радиовълни загряват тъканта до 15 мм. в дълбочина

Инфрачервена светлина и радиовълни загряват тъканта до 15 мм. в дълбочина